Digi-tv.ee - Registreerimine

Hakates kommuuni “Digi-tv.ee” liikmeks (edaspidi "me", "meie", "meid", “Digi-tv.ee”, “http://digi-tv.ee”), nõustud sa järgnevate tingimustega. Kui sa järgnevate tingimustega ei nõustu, vajuta nupule "Ma ei nõustu nende tingimustega" või sulge see aken. Me jätame endale õiguse neid tingimusi vajadusel muuta. Kuigi me üritame sind tehtavatest muudatustest koheselt teavitada, jääb siiski sinu kohuseks end kursis hoida “Digi-tv.ee” kommuunis osalemise tingimustega.

Meie foorumid on ehitatud phpBB platvormile (edaspidi "see", "selle", "phpBB tarkvara", "www.phpbb.com", "phpBB Grupp"), mis on antud vabaks kasutamiseks "General Public License" alusel (edaspidi "GPL") ja on allalaaditav siit: www.phpbb.com. phpBB tarkvara on vaid vahend internetis arutelude pidamiseks, phpBB Grupp ei ole kuidagiviisi vastutav selle eest, mida me võime ja ei või teha. Rohkem informatsiooni phpBB kohta leiad https://www.phpbb.com/ kodulehelt või http://www.phpbbeesti.com/.

Kuigi veebilehe “Digi-tv.ee” administraatorid ja moderaatorid üritavad eemaldada või muuta kõiki vastuolulisi materjale nii kiiresti kui võimalik, on võimatu üle vaadata igat teadet. Selletõttu nõustud sa, et kõik siia leheküljele tehtud postitused väljendavad autorite mitte administraatorite, moderaatorite või veebihalduri vaateid ja arvamusi (välja arvatud nende inimeste poolt tehtud teated) ja siit tulenevalt ei ole me nende eest vastutavad. Sa nõustud mitte postitama ühtegi solvavat, roppu, labast, laimavat, vihaõhutavat, ähvardavat, seksuaalse suunitlusega postitust või mõnda muud materjali, mis võib rikkuda ükskõik millist käibelolevat seadust. Selle tegemine võib põhjustada sinu kohese ning eluaegse keelu siia veebilehele sisenemast (ja sinu teenusepakkujaga võetakse ühendust). Kõikide postituste IP aadressid salvestatakse abistamaks nende tingimuste täitmist. Sa nõustud, et veebihalduril, administraatoritel ja moderaatoritel on õigus eemaldada, muuta, liigutada või sulgeda ükskõik milline teade igal ajal, millal iganes neile sobib. Kasutajana nõustud sa, et kõiki sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna seda teavet ei avalikustata kolmandatele osapooltele ilma sinu nõusolekuta, välja arvatud siis, kui seda nõuab selle riigi seadus, kuhu on majutatud foorum, ei kanna “Digi-tv.ee” veebihaldur, administraatorid ega moderaatorid vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.